Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2019

  • 06/07/2018

Cao đẳng Dược Hà Nội xét tuyển hệ chính quy các ngành : Dược sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật dược, Hộ sinh năm 2019.

Chi tiết...


Thông Báo Tuyển Sinh Cao Đẳng Hộ Sinh 2019

  • 09/05/2018

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Tuyển sinh cao đẳng hộ sinh hệ chính quy 2019

Chi tiết...


Thông báo tuyển sinh cao đẳng điều dưỡng hệ chính quy 2019

  • 24/04/2018

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh cao đẳng điều dưỡng hệ chính quy 2018

Chi tiết...


Thông báo tuyển sinh cao đẳng kĩ thuật dược hệ chính quy 2019

  • 24/04/2018

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Tuyển sinh cao đẳng kĩ thuật dược hệ chính quy 2018

Chi tiết...


Thông báo tuyển sinh cao đẳng dược hệ chính quy 2019

  • 24/04/2018

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Tuyển sinh cao đẳng dược hệ chính quy 2018

Chi tiết...


[Cao đẳng Dược Hà Nội] Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Dược VB2

  • 12/04/2018

Đối tượng tuyển sinh : Thí sinh tốt nghiệp trung cấp các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe

Chi tiết...


Thông báo xét tuyển Cao đẳng Dược chính quy năm 2019

  • 12/04/2018

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo xét tuyển cao đẳng dược hệ chính quy năm 2018

Chi tiết...Cao Đẳng Dược Hà Nội | Tuyển sinh liên thông Cao Đẳng Điều Dưỡng năm 2018

  • 30/03/2018

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng điều dưỡng .Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm học 2018 – 2019 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội; Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng điều...

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động