Cao Đẳng Dược Hà Nội | Thông báo xét tuyển cao đẳng dược chính quy 2017

  • 17/05/2017

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội. Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng Dược hệ chính quy, cụ thể như sau :

Chi tiết...


[Trường Cao đẳng Dược Hà Nội ] Thông báo tuyển sinh cao đẳng Dược hệ chính quy năm 2017

  • 12/05/2017

[Trường Cao đẳng Dược Hà Nội ] Thông báo tuyển sinh cao đẳng Dược hệ chính quy năm 2017

Chi tiết...


Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh lớp cao đẳng Dược hệ liên thông năm 2017

  • 12/05/2017

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh lớp cao đẳng Dược hệ liên thông năm 2017

Chi tiết...


Cao Đẳng Dược Hà Nội - TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG HỆ CHÍNH QUY

  • 07/05/2017

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Điều Dưỡng chính quy

Chi tiết...


Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh liên thông Cao Đẳng Điều Dưỡng hệ chính quy

  • 07/05/2017

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng điều dưỡng

Chi tiết...


Thông báo tuyển sinh lớp cao đẳng Điều dưỡng hệ liên thông năm 2017

  • 17/04/2017

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng điều dưỡng

Chi tiết...Trường Cao đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh cao đẳng Dược hệ chính quy năm 2017

  • 03/04/2017

Từ khóa tìm kiếm: Tin tuyển sinh,Tin tức, liên thông đại học dược, liên thông đại học dược hà nội,, tuyển sinh liên thông đại học y dược, liên thông ngành dược, điều kiện liên thông đại học dược, liên thông từ trung cấp lên đại học, tuyển sinh văn bằng 2, tuyển sinh vb2, tuyển sinh liên thông,

Chi tiết...


Thông báo tuyển sinh lớp cao đẳng Dược hệ liên thông năm 2017

  • 17/02/2017

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội tuyển sinh hệ cao đẳng dược chính quy và liên thông. - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm học 2017 - 2018 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội. Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng Dược hệ chính...

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động