Phát huy vai trò trong học tập và rèn luyện của tuổi trẻ Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

  • 23/02/2013

Trong các năm qua, Đoàn TNCS HCM - Trường Trung cấp Kỹ thuật Y - Dược Hà Nội đã phát huy vai trò là lực lượng xung kích, dẫn đầu nhiều hoạt động phong trào mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động