CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI | THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2018

  • 22/01/2018

A. Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Thời gian đào tạo: 2,5 – 3,0 năm (được xác định trên cơ sở học phần và khối lượng đã tích lũy của học sinh)

Chi tiết...


THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2017

  • 20/10/2017

Trường Cao Đẳng Dược Hà Nội thông báo tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo liên thông ngành điều dưỡng, xét nghiệm như sau:

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động