Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp ngành điều dưỡng 2019

  • 23/04/2018

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo tuyển sinh trung cấp ngành điều dưỡng 2018

Chi tiết...


Thông báo xét tuyển trung cấp Dược 2019

  • 22/04/2018

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Tuyển sinh trung cấp dược 2018

Chi tiết...


Thông báo xét tuyển trung cấp xét nghiệm hệ chính quy năm 2019

  • 20/04/2018

Cao Đẳng Dược Hà Nội - Thông báo xét tuyển trung cấp xét nghiệm hệ chính quy năm 2019

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động