Thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng Dược chính quy năm 2017

  • 09/01/2015

Được phép của Bộ Lao động TB&XH, trường Cao Đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy, Liên thông cao đẳng chính quy, VB2 như sau:

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động