Thông báo tuyển sinh hệ CĐ liên thông chính quy năm 2017

  • 08/01/2015

Được phép của Bộ Lao động TB&XH, trường Cao Đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy, Liên thông cao đẳng chính quy, như sau: Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo:

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động