Cao Đẳng Dược Hà Nội | Món Ăn Cho Người Bệnh Mạch Vành Và Cao Mỡ Máu

  • 14/05/2017

Cao Đẳng Dược Hà Nội - BTV : Gửi tới các bạn đọc giả cuốn sách " Món Ăn Cho Người Bệnh Mạch Vành Và Cao Mỡ Máu" . Cùng tham khảo những điều bổ ích để chăm sóc sức khỏe cho gia đình nhé

Chi tiết...


Cao đẳng dược Hà Nội - Tác dụng đáng sợ của rau má nhiều người chưa biết

  • 04/05/2017

BTV - Cao đẳng dược Hà Nội : Tác dụng đáng sợ của rau má . Rau má không đơn thuần chỉ là rau, mà nó còn là một loại thảo dược. Do đó, khi sử dụng cần thận trọng như một loại thuốc.

Chi tiết...Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phát ngành dược đến 2020- tầm nhìn 2030

  • 10/01/2017

VỀ VIỆC BAN HÀNH "KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ"

Chi tiết...


Thông tư liên tịch quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược

  • 10/01/2017

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,...

Chi tiết...


Thông tư liên tịch quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

  • 10/01/2017

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,...

Chi tiết...


Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

  • 10/01/2017

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của...

Chi tiết...


Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

  • 10/01/2017

Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt NamQuyết định số 20/QĐ-HĐD, ngày 10/09/2012 của Hội Điều dưỡng Việt Nam ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động