Tuyển sinh liên thông từ Trung Cấp, Cao đẳng lên Đại học

  • 30/07/2018

Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, Đại học của Trường Đại học Trà Vinh (trường Đại học công lập) liên kết với Trường Trung cấp Kỹ thuật Y - Dược Hà Nội năm học 2018 - 2019, Trường trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh tại Hà Nội

Chi tiết...


Tuyển sinh liên thông Đại học Trà Vinh ngành điều dưỡng năm 2018

  • 03/03/2018

[Cao đẳng Dược Hà Nội] Tuyển sinh liên thông Đại học ngành điều dưỡng năm 2018

Chi tiết...


[Cao đẳng Dược Hà Nội] tuyển sinh liên thông Đại học Trà Vinh năm 2018

  • 02/03/2018

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học Trà Vinh năm 2018 A. Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Thời gian đào tạo: 2,5 – 3,0 năm (được xác định trên cơ sở học phần và khối lượng đã tích lũy của học sinh)

Chi tiết...


Lĩnh vực hoạt động