Chương trình đào tạo cao đẳng dược hệ liên thông từ trung cấp dược

Chương trình đào tạo dược sĩ Cao đẳng được xây dựng dựa trên khung chương trình của Bộ Giáo dục - đào tạo và tham khảo từ các chương trình đào tạo tiên tiến của các Trường Đại học - Cao Đẳng trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể tiếp tục học liên thông lên chương trình Đại học cũng như đáp ứng cao với yêu cầu tuyển dụng của bệnh viện, nhà máy, công ty dược.

 

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

T/hành

thí nghiệm

Kiểm tra

I

Kiến thức giáo dục  đại cương

21

465

249

201

15

MH 1

 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê nin 1

2

 30

29

0

1

MH2

 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2

2

 30

 29

0

1

MH3

Tư tưởngHồ Chí Minh

2

30

29

0

1

MH4

 Anh văn 1

3

120

43

      75

2

MH5

Anh văn 2

2

45

15

      29

1

MH6

Vật lý đại cương

2

30

15

14

1

MH7

Tin học

2

45

15

29

1

MH8

Toán xác xuất- thống kê

2

 30

 29

        0

1

MH 9

Giáo dục thể chất

2

30

15

14

1

MH10

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

75

30

 40

5

II

Các  kiến thức ngành

 

2.220

791

1.397

32

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở ngành

19

615

262

342

11

MH 11

Sinh học và di truyền

2

30

29

 0

1

MH12

Hóa học đại cương vô cơ

3

135

 45

 88

2

MH13

Vi sinh, ký sinh

2

45

  29

15

1

MH14

Giải phẫu sinh lý

3

 120

 45

 73

2

MH15

Hóa hữu cơ

2

90

30

 59

1

MH16

Hóa phân tích

3

 135

 45

  88

2

MH17

Hóa sinh

2

 30

 29

 0

1

MH18

Kỹ năng mềm

2

 30

10

19

1

II.2

Các  kiến thức chuyên ngành

44

1620

483

1116

21

MH19

Thực vật dược

2

 90

 30

 59

1

MH20

 Bệnh học

2

30

29

0

1

MH21

 Hoá dược

3

135

 45

 88

2

MH22

 Bào chế 1

2

 90

30

 59

1

MH23

bao chế 2

2

90

30

59

1

MH24

Dược liệu

3

135

45

 88

2

MH25

 Dược lý1

2

30

29

0

1

MH26

Dược lý 2

3

 135

45

 88

2

MH27

Kiểm nghiệm

3

 135

45

88

2

MH28

Quản lý tồn trữ  thuốc

2

30

29

0

1

MH 29

Dược lâm sàng

2

30

15

14

1

MH30

Kinh tế dược

2

30

29

0

1

MH31

Đảm bảo chất lượng thuốc

2

30

29

0

1

MH32

Pháp chế dược

2

30

29

0

1

MH33

Dược học cổ truyền

2

45

24

20

1

MĐ 34

 Thực tế ngành

2

90

 0

 88

2

MĐ 35

Thực tập tốt nghiệp

8

465

0

465

 

 

Cộng

84

2700

994

1659

47

​Ưu điểm:
  • Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên Khung chương trình đào tạo Dược sĩ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình đào tạo của các trường đại học uy tín trong và ngoài nước.
  • Thời gian học tập thực tế  tăng cường tại các cơ sở bệnh viện, nhà máy, nhà thuốc cho phép Sinh viên Hutech có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học và tích lũy những kiến thức thực tế hữu ích, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng ngay khi còn đang học và lựa chọn được nơi làm việc phù hợp sau khi tốt nghiệp. 

  • 20/03/2016 02:14
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động