Phòng Tổ chức & Hành chính

Phòng Tổ chức & Hành chính
Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Hương

- Tham mưu hiệu trưởng về tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, quản lý nhân sự, hồ sơ lý lịch cán bộ, giáo viên. Tham gia xây dựng kế hoạch thi đua và theo dõi sơ tổng kết các phong trào thi đua.
- Tham mưu hiệu trưởng thực hiện tốt các vấn đề chính sách về lao động, tiền lương, khen thưởng, BHYT, BHXH.
- Quản lý tài sản, theo dõi và tổng hợp việc sử dụng điện, nước, điện thoại ở cơ quan.
- Tham mưu công tác xây dựng cơ bản.
- Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng tài sản, thiết bị định kỳ theo dõi qui định. Đề xuất kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản chuyên dụng, vật dễ mau hỏng.Điều chuyển, sắp xếp tài sản để phục vụ cho các hoạt động của trường.
- Phối hợp với các đoàn thể trong trường thực hiện công tác PCCC, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ quan và tham gia thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương, phòng chống các các loại tệ nạn xã hội.
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội qui của trường.
- Quản lý công tác lưu trữ, quản trị, xử lý thiết bị văn phòng theo qui định pháp luật của Ban giám hiệu.
- Tổng hợp và quản lý số liệu báo cáo của các đơn vị, lập báo cáo định kỳ hàng tháng, quí, năm và đột xuất.
- Quản lý kho vật tư, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chất lượng hàng hóa tồn kho theo đúng quy định. Quản lý, theo dõi việc nhập, xuất và sử dụng văn phòng phẩm.

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội:  Số 10 - Ngõ 4 - Phố Xốm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội

  • 21/02/2017 03:04
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động