Phòng nghiên cứu khoa học và Đối ngoại

Phòng nghiên cứu khoa học và Đối ngoại
Trưởng phòng: Th.s Trần Thị Hoa

- Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ.
- Thực hiện nghiên cứu chương trình đào tạo, ứng dụng các phương pháp dạy học và hội thảo khoa học.
- Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và các ngành khoa học khác vào công tác quản lý và đào tạo.
- Làm đầu mối xây dựng quan hệ giữa nhà trường với các doanh nghiệp và với cộng đồng xã hội.
- Tạo lập, duy trì và thúc đẩy quan hệ với doanh nghiệp để nắm bắt kịp nhu cầu đào tạo, đề xuất xây dựng chương trình, nội dung đào tạo để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
- Phối hợp với các khoa trong việc tổ chức thực tập cho sinh viên tại doanh nghiệp.
- Tổ chức hội thảo hàng năm, tập hợp các ý kiến của doanh nghiệp đối với nội dung đào tạo và yêu cầu của doanh nghiệp.
- Mở các khóa tập huấn ngắn hạn, chuyên đề phục vụ cho yêu cầu bồi dưỡng và phát triển doanh nghiệp.
- Tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên khi ra trường.
- Thực hiện công tác hợp tác quốc tế để phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo.

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội:  Số 10 - Ngõ 4 - Phố Xốm - Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội

Gửi nhận xét

Lĩnh vực hoạt động