Chương trình đào tạo cao đẳng dược hệ liên thông từ trung cấp dược

  • 20/03/2016

Chương trình đào tạo dược sĩ Cao đẳng được xây dựng dựa trên khung chương trình của Bộ Giáo dục - đào tạo và tham khảo từ các chương trình đào tạo tiên tiến của các Trường Đại học - Cao Đẳng trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể tiếp tục học liên thông lên chương trình Đại học...

Chi tiết...


Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành điều dưỡng

  • 20/03/2016

Tên chương trình : Đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng Trình độ đào tạo : Cao đẳng Ngành đào tạo : Điều dưỡng

Chi tiết...


9 câu hỏi thường gặp về Văn Bằng 2

  • 19/03/2016

Văn bằng đại học thứ hai là văn bằng cấp cho những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học, sau khi hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo đại học của ngành đào tạo mới, có đủ điều kiện để công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học.

Chi tiết...