Tuyển sinh liên thông từ Trung Cấp, Cao đẳng lên Đại học

  • 30/07/2018

Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, Đại học của Trường Đại học Trà Vinh (trường Đại học công lập) liên kết với Trường Trung cấp Kỹ thuật Y - Dược Hà Nội năm học 2018 - 2019, Trường trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh tại Hà Nội

Chi tiết...